Het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) in de Achterhoek, 'Achterhoek Werkt Door', biedt hulp op maat aan werknemers, werkzoekenden, starters, zzp’ers en werkgevers in de 8 Achterhoekse gemeenten. Laborijn maakt onderdeel uit van dit team en is betrokken bij onder andere de bemiddeling naar werk voor Oekraïense vluchtelingen.

In de week van 30 mei zijn 7 gemotiveerde Oekraïense vrouwen uit gemeente Aalten gestart met hun eerste baan in Nederland. Anne-Marie Stellwag (projectleider Oekraïne) vertelt erover:

“Een spannende stap voor iedereen. Want werken in Nederland betekent veel regels en afspraken die voor Oekraïners nieuw zijn. We wilden daarom graag van de werkneemsters horen hoe de eerste werkdagen zijn gegaan. Dat hebben we op 3 juni gedaan met een lekkere snack na werktijd. Samen met Joop Wikkerink (wethouder van gemeente Aalten) en onze Oekraïense tolk Alina, hebben we de vrouwen ontvangen bij Figulus Welzijn in Aalten en hebben we lekker samen gegeten.

Onder het eten vertelden ze enthousiast over het werk. Uitzendbureau Fides heeft de zaken goed voor hen geregeld. De werkneemsters vertelden heel blij te zijn met het vervoer dat voor hen geregeld is. Ze worden iedere werkdag naar het werk en ook weer thuisgebracht door een chauffeur die hun taal spreekt. Ze pakken samen kerstartikelen in bij Dynamics in ’s-Heerenberg. Ook daar is een leidinggevende die hun taal spreekt.

Na de snacks hebben we de werkneemsters ondersteund bij een aantal administratieve vragen waar ze hulp bij nodig bleken te hebben, zoals het regelen van een Digid voor zorgtoeslag.

De stap naar werk voor Oekraïense vluchtelingen is spannend en best ingewikkeld. Maar dankzij de spreekuren werk, de praktische hulp van Laborijn/het RMT en de proactieve houding van de detacheerder, hebben we er weer 7 tevreden nieuwe werkneemsters bij. Samen staan we sterk in de stap naar werk!”

Bijna 50 Oekraïners aan het werk

Anne-Marie vertelt verder over de hulp bij het vinden van werk:

“Deze 7 dames zijn niet de enige gemotiveerde Oekraïners die de stap naar werk hebben genomen. Iedere week vinden er spreekuren over werk plaats in Doetinchem, Gaanderen en Aalten. Daar spreken we nieuwe en bekende Oekraïners die werk zoeken en beantwoorden we alle vragen die bij hen leven. Na de spreekuren stellen we anonieme klantprofielen op, die we delen in een samenwerking met partners die werkgeverscontacten hebben. Vanuit deze samenwerking zijn er inmiddels bijna 50 Oekraïners aan het werk gegaan in gemeente Doetinchem en Aalten. Een hele prestatie in een korte tijd. De Oekraïense werknemers willen dolgraag werken en werkgevers zetten hun deuren open. Dat maakt het bemiddelen bijzonder prettig en zorgt ervoor dat het vlot verloopt. De werknemers en de werkgevers zijn blij met elkaar en daar doen we het voor!”

Joop Wikkerink: “Ik heb respect voor iedereen die hier bij betrokken is. Immers de bureaucratie is taai, de communicatie lastig, maar iedereen helpt elkaar. En klaagt niet. Mooi.”