Op dinsdag 29 juni tekenden 11 inwoners hun nieuwe arbeidsovereenkomst.
Deze inwoners hebben een indicatie Nieuw beschut en komen per 1 juli 2021 bij Laborijn in dienst.

Zij vallen dan onder de nieuwe cao ‘Aan de slag’. Deze cao geldt voor mensen die in het doelgroepenregister banenafspraak zijn opgenomen en mensen met een indicatie Nieuw beschut.

Het onderbrengen van deze inwoners met een arbeidsovereenkomst bij Laborijn maakt dat we hen niet op afstand plaatsen maar zelf verantwoordelijkheid nemen en
deze inwoners een volwaardige plek geven, als inclusieve werkgever. Laborijn wil ook deze groep medewerkers laten groeien in hun (persoonlijke) ontwikkeling en loopbaan.

De groeidoelstelling voor de komende jaren is om aan de taakstelling te gaan voldoen door in totaal zo’n 50 inwoners (uit het doelgroepenregister / met een indicatie Nieuw beschut) een arbeidsovereenkomst aan te bieden bij Laborijn.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst (corona-proof) werden de nieuwe medewerkers door Jan-Henk Janssen (algemeen directeur) welkom geheten bij Laborijn.