PERSVERKLARING

23 augustus 2022

Sinds 1 januari 2021 maakt de gemeente Oude IJsselstreek geen onderdeel meer uit van de gemeenschappelijke regeling Laborijn.

Tussen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek is enige tijd geleden een geschil ontstaan over de afrekening van een deel van de uittreedkosten. Partijen zijn onlangs via een minnelijke regeling tot een voor beiden acceptabele oplossing gekomen.

Daarmee is een mogelijk lange juridische procedure voorkomen en kunnen Laborijn en de gemeente Oude IJsselstreek zich in het belang van inwoners richten op de continuering van de goede samenwerking.