Het Techniek Praktijk Centrum (TPC) en Laborijn gaan meer gebruik maken van elkaars deskundigheid. Niet zo verwonderlijk, want de achteringang van Laborijn ligt bijna letterlijk tegenover de vooringang van TPC. Dankzij de samenwerking zijn beide organisaties beter in staat om inwoners te begeleiden naar passend werk.

“Passend werk is dát werk waar je met plezier mee bezig bent en waar je op je plaatst bent”, omschrijft Kristel Kok, trajectcoördinator van TPC. “Passend werk geeft een goed gevoel en draagt bij aan een mooie invulling van je leven”, voegt Marjolijn Molenaar, manager Ontwikkeling, participatie en re-integratie van Laborijn daar aan toe.

Het Techniek Praktijk Centrum (TPC) biedt jongeren en jong volwassenen een perspectief in de toekomst richting de techniek. Dit doet het TPC door praktisch te kijken naar de interesses en doelen van de deelnemers. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden in het werken en leren. Het TPC kan deze doelgroep een op maat gemaakt traject aanbieden. “Wij zijn geen opleidingscentrum maar een oriënteringscentrum”, legt Kristel uit. “Wij gaan met onze deelnemers aan de slag om de diverse kanten van techniek te ontdekken met daarbij de vraag hoe, waar en met welke ondersteuning iemand wellicht een baan of stageplek in de techniek kan vinden.”
Marjolijn: ”Samenwerken met TPC zorgt ervoor dat wij onze klanten beter en gerichter kunnen begeleiden naar de juiste baan of opleiding.”

Het belangrijkste voordeel van de samenwerking is het feit, dat er bij TPC kleinschalig wordt gewerkt. “Als je als jongere vast bent gelopen in de samenleving, kan het een hele grote stap zijn om via een werkgever te ontdekken welk werk bij je past. Bij TPC kan iemand in alle rust en met persoonlijke aandacht van gepassioneerde begeleiders ontdekken of de technieksector de juiste sector is om verdere stappen te zetten, legt Kristel uit.  “Bij Laborijn kunnen we deze mensen dus beter begeleiden in de rest van het proces”, vertelt Sultan Tosun, trainer/re-integratieconsulent bij Laborijn en samen met Kristel de drijvende kracht achter de samenwerking.

De deelnemers bij TPC krijgen gerichte ondersteuning en maken kennis met verschillende soorten techniek. Al doende leren de deelnemers een aantal vaardigheden en wordt ook gekeken naar de persoonlijke interesse en motivatie van de deelnemer. “Mensen die bij TPC geweest zijn weten vaak heel goed wat ze wel en niet willen en kunnen. De begeleiders van TPC, vaak oud-medewerkers in de techniek die nu als vrijwilliger hun vakkennis willen overdragen, spelen daarbij een belangrijke rol. Soms kunnen jongeren veel meer dan ze zelf denken, maar ze moeten dat ergens kunnen ontdekken. Bij TPC kan dat zonder de druk van ‘productie draaien’ of iets dergelijks. Dat maakt TPC een belangrijke tussenschakel in de hele keten”, vindt Marjolijn.

“Nu kunnen we de expertise die we als organisaties allebei hebben beter inzetten en benutten. We gaan in elk geval met wederzijds vertrouwen met elkaar aan de slag om de samenwerking succesvol te laten zijn en te onderzoeken op welke manier we deze nog kunnen versterken. Niet voor ons eigen succes, maar in het belang van mensen die vaak meer in hun mars hebben dan ze zelf beseffen. Op deze manier maken we onze doelstelling concreet. Samen werken aan prettig werken.”

Kristel Kok (links) en Marjolijn Molenaar tekenen de samenwerkingsovereenkomst

Klik hier om naar de website van TPC te gaan.(externe link)