Laborijn hecht veel waarde aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening.

In 2020 is door een onafhankelijk bureau, MAGIS, een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder onze klanten met een bijstandsuitkering (klik hier voor meer informatie over het onderzoek). Naast dit onderzoek willen wij doorlopend onze dienstverlening bij onze klanten toetsen. Daarom starten wij nu met een voortdurende klantmeting, een klantervaringsonderzoek.

Vragenlijsten via MAGIS

Ook voor de voortdurende klantmeting werken we samen met onderzoeksbureau MAGIS.
Samen met hen hebben wij 2 korte vragenlijsten opgesteld.
Klanten die sinds januari 2021 klant zijn van Laborijn ontvangen informatie over het onderzoek.
Ongeveer een maand na het eerste contact met Laborijn, worden klanten door MAGIS gevraagd of zij een aantal vragen over het contact Laborijn willen beantwoorden.
Ongeveer 2 maanden na het eerste contact legt MAGIS hen nogmaals een aantal vragen voor.
Deze vragen gaan over de ervaringen met de begeleiding van Laborijn richting werk.

Aan de aandachts- en verbeterpunten die uit het onderzoek van 2020 naar voren zijn gekomen werken wij structureel. Met de resultaten van de voortdurende meting kunnen wij goed gaan monitoren of onze verbeteringen ook bijdragen aan een hogere klanttevredenheid.