Jan-Henk Janssen, Algemeen directeur Laborijn, neemt in oktober 2021 afscheid van Laborijn.

Per 15 oktober 2021 treedt hij toe tot de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Amerpoort.

Het Dagelijks Bestuur van Laborijn betreurt het vertrek maar is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de organisatie de afgelopen jaren. Jan-Henk is sinds oktober 2018 werkzaam in een directierol bij Laborijn. In juni 2019 is hij waarnemend Algemeen directeur geworden en heeft Laborijn door een lastige periode heen geholpen. Sinds maart 2020 vervult hij de rol van Algemeen directeur. In die periode heeft hij sturing gegeven aan een intensief organisatieontwikkelingstraject binnen Laborijn.
De inhoudelijke en financiële resultaten daarvan zijn positief zichtbaar in zowel de dienstverlening aan inwoners en opdrachtgevers.
De taken van de algemeen directeur worden de komende periode binnen de directie waargenomen door Jeroen Spruit.

Het Dagelijks Bestuur wenst Jan-Henk veel succes in zijn nieuwe uitdaging.