Jaarlijks maken wij een verslag over het afgelopen jaar. De jaarverslagen geven in feiten, cijfers en toelichtingen de stand van zaken weer.

Alle jaarverslagen, nu ook het jaarverslag 2022, zijn terug te vinden op de pagina 'Onze missie en visie'.
Op deze pagina staan ook de rapportages en infographics die wij elk kwartaal maken.

Er is ook een verkorte versie van het jaarverslag beschikbaar.
Dit is een samenvatting met daarin de belangrijkste ontwikkelingen.

Klik hier om de verkorte versie van het jaarverslag te bekijken