De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u minstens 3 jaar van een minimuminkomen leeft. Het bedrag is vrij te besteden. U kunt de toeslag 1 keer per jaar ontvangen. Doorgaans ontvangt u de toeslag binnen 4 weken na uw aanvraag.

Hoogte

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is in 2021:

€ 418 voor een alleenstaande
€ 535 voor een alleenstaande ouder
€ 595 voor gehuwden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • u woont in de gemeente Aalten of Doetinchem
  • u bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd
  • uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan de inkomensgrens die voor u geldt
  • u bezit niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben
  • u ontving de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag
  • u heeft geen zicht op inkomensverbetering

Aanvragen

Klik hier om de individuele inkomenstoeslag aan te vragen

Automatisch

Na uw eerste aanvraag krijgt u, als u een bijstandsuitkering van Laborijn ontvangt, jaarlijks een nieuw (vooraf ingevuld) aanvraagformulier toegezonden.
U hoeft dan alleen het formulier te ondertekenen en retour te sturen om de toeslag te ontvangen. Wanneer er in het afgelopen jaar iets is gewijzigd in uw persoonlijke situatie kan het zijn dat u geen formulier ontvangt. Vraagt u dan weer een formulier aan.