Sinds 1 maart is Laborijn, samen met gemeente Aalten, in gesprek met inwoners die als nieuwkomers voor 2022 in gemeente Aalten zijn komen wonen. Door de toenmalige wetgeving moesten zij zelf hun inburgering regelen. Een deel van deze groep blijkt achter te zijn gebleven in de integratie. Laborijn gaat hen helpen om hun inburgering alsnog tot een succes te maken. 

Gaby Koenders, strategisch adviseur inburgering bij Laborijn: “Met alle ervaring die we inmiddels opgedaan hebben met de nieuwe Wet inburgering zien we duidelijk het verschil tussen nieuwkomers onder de oude en nieuwkomers onder de nieuwe wet. Wat we zien is dat onze ondersteuning bij de inburgering helpt, waardoor de nieuwkomers van nu beter en sneller mee kunnen doen. Bij de groep die onder de oude wet valt en geen ondersteuning heeft gekregen, zien we dat ze vaak wat achter zijn gebleven. We gaan nu kijken welke stappen deze inwoners kunnen zetten zodat ze zelfredzamer worden en minder een beroep hoeven te doen op ondersteuning van de gemeente en andere organisaties.”

Zelfredzaamheid vergroten

Irene Winters, re-integratieconsulent bij Laborijn en projectleider: “De komende tijd gaan we actief in gesprek met deze inwoners. Samen met hen brengen we de kansen, maar ook de belemmeringen echt goed in beeld. Laborijn kan daarbij ook het specialisme van onder meer het Graafschap College en Figulus Welzijn inzetten. In de vervolgstap bieden we, waar mogelijk, een traject op maat dat bijdraagt aan het vergroten van zelfredzaamheid.”

Naar vermogen meedoen

Gemeente Aalten is de eerste gemeente in de Achterhoek en een van de weinige gemeenten in Nederland die op deze manier de ‘oudkomers’ gaat ondersteunen. Wethouder Joop Wikkerink“Wij willen graag dat iedereen naar vermogen kan meedoen in onze samenleving. Met deze aanpak willen we daar een bijdrage aan leveren. En repareren we meteen de nadelen vanuit de vorige wet inburgering. We hopen dat veel mensen willen meewerken.”