De economische crisis heeft veel zelfstandigen en zzp’ers hard geraakt.
Om u als zelfstandige weer perspectief te bieden en uw bestaanszekerheid te versterken gaan wij voor begeleiding naar (tijdelijk) ander werk, de aanpak van schuldenproblematiek en bedrijfsondersteuning met u in gesprek.


 

Dit in het kader van de heroriëntatie als onderdeel van het landelijke crisis- en herstelpakket.

Het pakket biedt drie routes naar snel herstel:

Begeleiding naar werk
De eerste route is de begeleiding naar (tijdelijk) werk in loondienst. Laborijn begeleidt al veel inwoners in een uitkeringssituatie naar werk en ook de dienstverlening rondom de begeleiding van Werk-naar-Werk is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Tozo- ondernemers voor wie een (bij)baan perspectief biedt kunnen rekenen op dezelfde begeleiding.

De-escaleren van schuldproblematiek
In de tweede plaats wordt er gekeken naar de-escalatie van bestaande schulden. Ondernemers die hiermee te maken krijgen worden sneller geïdentificeerd en met voorrang geholpen.

Ondersteuning voor het bedrijf
Tot slot worden ondernemers waar nodig ook ondersteund in hun bedrijfsvoering met adviesgesprekken. In deze gesprekken stellen we samen met u de vraag hoe reëel de toekomst van een onderneming is. En welke hulp geboden kan worden om te zorgen voor meer inkomen uit de eigen onderneming.