Gea’s nieuwe baan ging niet door. Na een korte periode in de WW vond ze samen met het RMT (het Regionaal Mobiliteitsteam ‘Achterhoek werkt door’) een leuke baan in een heel andere richting. Zelf had ze niet bij die mogelijkheid stilgestaan.

Gea is medewerker klantcontact bij Laborijn. Dagelijks is ze het eerste aanspreekpunt voor mensen die zich bij Laborijn melden voor een uitkering of werk. Ze adviseert, helpt en ondersteunt hen daarbij. Ze luistert en schakelt, verbindt en verwijst door.

“Ik had mijn baan bij een alarmcentrale opgezegd omdat ik iets mooiers had gevonden. Totaal onverwacht ging dat niet door, en bleek ik ‘niet verwijtbaar’ werkloos, zoals dat heet. Ik ging met UWV in gesprek over ander werk. Dat leverde niet echt iets op. Toen zette een vriendin mij op het spoor van het RMT.”

“Zij vroegen naar mijn interesses, naar wat ik nog méér zou willen. Dat had niemand mij daarvoor gevraagd”

“Geweldig hoe ik daar geholpen werd! Ik kreeg direct het gevoel dat de medewerkers van het RMT met mij meedachten. Sterker nog: ze moedigden mij aan om verder te kijken. Zelf dacht ik aan een soortgelijke baan als waar ik uitkwam. Maar zij vroegen naar mijn interesses, naar wat ik nog méér zou willen. Dat had niemand mij daarvoor gevraagd.”

“Voor ik het wist had ik een baan in dit leuke team”

“Ik ben iemand die maatschappelijk betrokken is, zodoende was ik altijd al bezig met vrijwilligerswerk. Mijn coach stelde voor om het meer in die richting te zoeken. Zo gezegd, zo gedaan, dus ik ging vacatures in de sociaal-maatschappelijke dienstverlening bekijken. En ja, toen kwam deze baan voorbij! Daarna ging het snel. Ik had nog nooit van de Participatiewet gehoord, maar mijn nieuwe leidinggevende merkte dat ik heel gemotiveerd was. En voor ik het wist, had ik een baan in dit leuke team van 5 medewerkers. En volgde ik een basisopleiding Participatiewet.”

Veel voldoening

“Het is mooi werk dat me veel voldoening geeft. Je moet goed kunnen omgaan met emoties van mensen: meeleven maar ook professionele afstand bewaren. Door mijn jarenlange ervaring bij een alarmcentrale was ik daar al in getraind. Ook hier bij Laborijn is het heel belangrijk dat je mensen het gevoel geeft dat er oprecht naar ze geluisterd wordt. Dat ze erop kunnen vertrouwen dat ze een passend advies en zo nodig hulp krijgen. En natuurlijk dat ze op de juiste manier doorverwezen worden.

Wat ik anderen wil meegeven die ook op zoek zijn naar werk? Laat het RMT met je meekijken, zodat je niet de geijkte paden blijft bewandelen, maar juist je horizon verbreedt en andere mogelijkheden ontdekt. Dat is zó waardevol! Ik heb het aan den lijve ondervonden.”

Kijk voor meer informatie op achterhoekwerktdoor.nl(externe link)