Ons streven is om onze klanten centraal te stellen. Dit houdt in dat wij goed blijven volgen wat er onder hen leeft. En wat hun behoeften zijn. Daarom voert MAGIS marketing & research sinds 2021 onderzoek voor ons uit.

Fasen

In dit klantervaringsonderzoek worden inwoners die een uitkering aanvragen en vervolgens ontvangen, gevraagd naar hun ervaringen met het eerste contact met Laborijn (fase aanvraag), ervaringen met de eerste begeleiding van Laborijn (fase start) en, bij langdurige begeleiding, na een jaar wederom naar de ervaringen met de ondersteuning / begeleiding (fase begeleiding).

Ervaringen in 2023

De belangrijkste uitkomsten per fase hebben we in een factsheet gezet: 

Klik hier om de factsheet te openen.

Een nadere toelichting op de resultaten:

Pluspunten

• Ruim driekwart (77%) van de klanten geeft aan snel en eenvoudig bij Laborijn terecht te kunnen
• 73% is (zeer) tevreden over de telefonische bereikbaarheid van Laborijn en 65% geeft aan (zeer) tevreden te zijn 
  over de website van Laborijn
• Over het algemeen zijn klanten (zeer) positief over de medewerker klantcontact, de screener, de inkomensconsu
  lent, de re-integratieconsulent en de jobcoach
• Klanten geven de ondersteuning/begeleiding 2 maanden na de aanvraag gemiddeld een 7,6, 8 maanden na de 
  aanvraag is dit gemiddeld een 7,2
• Door de ondersteuning/begeleiding die klanten hebben gekregen, kan 67% van de klanten zich beter redden en 
  heeft 58% een betere kwaliteit van leven

We zijn blij dat onze klanten positief zijn over het contact en de begeleiding. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Daar gaan we mee aan de slag. 

Aandachtspunten

• Hoewel het (eerste) contact met Laborijn gemiddeld met een voldoende (7,0) wordt beoordeeld, geeft 17% van    de klanten aan dat er nog ruimte is voor verbetering
• 81% van de klanten wist dat zij bij Laborijn moest zijn voor een uitkering, 19% wist dat niet 
• 78% van klanten met langdurige begeleiding geeft aan dat het beter gaat sinds zij ondersteuning/begeleiding 
  van Laborijn krijgen, 22% geeft aan dat het niet beter gaat

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de pagina Klantervaringsonderzoek.