De overheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen.

Gemeenten Aalten en Doetinchem hebben besloten dat inwoners uit deze gemeenten die een bijstandsuitkering ontvangen, uiterlijk 1 april 2022 € 800 energietoeslag (per huishouden) ontvangen. Laborijn zorgt voor de uitbetaling.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van Laborijn?

Dan kennen wij u automatisch de toeslag toe. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij maken het bedrag over op de bankrekening waarop u ook de uitkering ontvangt. (U ontvangt ook een brief met deze informatie).

Heeft u geen bijstandsuitkering bij Laborijn maar wel een laag inkomen?

Ook inwoners die een laag inkomen* hebben, maar geen bijstandsuitkering ontvangen van Laborijn, kunnen in april 2022 een aanvraag doen. Dat kan bijvoorbeeld omdat u een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen heeft of een laag inkomen als zelfstandige. Of als u al bekend bent bij de gemeente omdat u kort geleden gebruik heeft gemaakt van een minimaregeling.

*Een laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dit minder dan € 1.310,05 netto per maand inclusief vakantiegeld. Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.871,50 netto per maand inclusief vakantiegeld. Let op: als u medebewoners boven de 21 jaar heeft dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen.

Woont u in de gemeente Doetinchem?
Dan kunt u vanaf 4 april 2022 via de website van de gemeente Doetinchem(externe link) een aanvraag doen.

Woont u in de gemeente Aalten?
Dan kunt u een aanvraag bij Laborijn doen.

Klik hier om het aanvraagformulier te openen

We streven ernaar om uw aanvraag binnen 8 weken in behandeling te nemen.

Uitzonderingen

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft en op 1 maart 2022:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
  • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten of Doetinchem (dak- en thuislozen)

Meer informatie

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen.