De overheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen.

Inwoners uit gemeente Aalten die een laag inkomen* hebben maar geen bijstandsuitkering ontvangen van Laborijn, kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag doen. Bent u inwoner van gemeente Doetinchem? Klik dan hier voor meer informatie(externe link).

Verhoging inkomensgrenzen energietoeslag gemeente Aalten

De gemeente Aalten wil dat meer mensen de energietoeslag aan kunnen vragen. Daarom zijn de inkomensgrenzen verhoogd van 120 naar 130% van het bijstandsniveau.

Ook huishoudens waar het inkomen wat hoger ligt dan 130% van het bijstandsniveau* kunnen de energietoeslag aanvragen. Zij ontvangen dan een gedeeltelijke toeslag.

*een maximale overschrijding van maandelijks € 108,33 boven de norm van 130%.

Let op! Heeft u al een aanvraag ingediend bij Laborijn (en is deze afgewezen)? Dan wordt uw aanvraag automatisch opnieuw beoordeeld. U krijgt hier uiterlijk half december bericht over.

Heeft u bijvoorbeeld een AOW-uitkering zonder aanvullend pensioen of een laag inkomen als zelfstandige? Of bent u al bekend bij de gemeente omdat u kort geleden gebruik heeft gemaakt van een minimaregeling?

*Een laag inkomen is een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm:

 • Alleenstaand: € 1.322,18 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Gehuwd of samenwonend : € 1.888,84 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Alleenstaand met AOW:  € 1.470,80 netto per maand, inclusief vakantiegeld
 • Gehuwd of samenwonend met AOW:  € 1.992,43 netto per maand inclusief vakantiegeld

Voor inwoners van gemeente Aalten geldt een inkomen van maximaal 130% van de bijstandsnorm:

 •     Alleenstaand: € 1.432,37 netto per maand inclusief vakantiegeld       
 •     Gehuwd of samenwonend: € 2.046,24 netto per maand inclusief vakantiegeld
 •     Alleenstaand met AOW: € 1.593,37 netto per maand inclusief vakantiegeld
 •     Gehuwd of samenwonend met AOW: € 2.158,47 netto per maand inclusief vakantiegeld

Let op: als u medebewoners boven de 21 jaar heeft dan kan het bedrag dat voor u van toepassing is lager uitvallen.

Aanvragen

Bent u inwoner van gemeente Doetinchem?  Klik dan hier voor meer informatie(externe link).

Woont u in de gemeente Aalten en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een aanvraag bij Laborijn doen. Vul onderstaand formulier in. U mag het ingevulde formulier opsturen (het adres staat op het formulier) of e-mailen naar energietoeslag@laborijn.nl.

Klik hier om het aanvraagformulier te openen

of vul en stuur het aanvraagformulier online in

DigiD linkKlik hier om naar het online aanvraagformulier te gaan

U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 december 2022.

Uitzonderingen

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Aalten (dak- en thuislozen)

Meer informatie

Klik hier voor antwoorden op veelgestelde vragen.