Een tijdelijk dienstverband voor inwoners met een doelgroepindicatie en bijstandsuitkering

We signaleerden dat er een grote en groeiende groep inwoners is waarvoor de stap naar een reguliere werkgever niet direct haalbaar en realistisch is. Deze inwoners helpen we met een (tijdelijk) dienstverband bij Laborijn zelf.

Het gaat dan om inwoners uit de gemeente Aalten en Doetinchem met een doelgroepindicatie* voor wie het (nog) niet lukt om bij reguliere werkgevers in een dienstverband aan de slag te gaan. Of inwoners die aan het werk waren bij reguliere werkgevers, maar tijdelijk zijn uitgevallen en een vangnet nodig hebben. 

Pilot

De afgelopen 2 jaar (van juli 2022 tot juli 2024) hebben we in een pilot doorlopend 25 inwoners met een doelgroepindicatie en een (aanvullende) bijstandsuitkering ondersteund. Dit door hen voor een periode van maximaal 2 jaar een werkplek met een (tijdelijk) dienstverband onder de cao Aan de Slag** aan te bieden. Om zo, met het opbouwen van arbeidsritme en opdoen van werkervaring, de mogelijkheid om duurzaam door te stromen naar een dienstverband bij een reguliere werkgever te vergroten. Nu de pilot ten einde is, blijkt uit de ervaringen dat deze werkwijze mooie resultaten oplevert. Inmiddels heeft een groot deel van deze groep inwoners de voor hen best passende plek gevonden. Een deel is uitgestroomd naar een reguliere werkplek bij een werkgever met ondersteuning via loonkostensubsidie en jobcoaching. Voor andere inwoners is gebleken dat een beschutte werkplek voor hen het meest passend is. Zij blijven in dienst bij Laborijn via cao Aan de Slag.   

Bestuursvoorzitter Laborijn en wethouder gemeente Doetinchem Jorik Huizinga: “Meedoen op de arbeidsmarkt is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Inwoners ondersteunen in het vinden van werk is bovendien vaak maatwerk. Door creatieve oplossingen te bedenken, kunnen we hen helpen bij het zetten van mooie stappen. Deze pilot waarin Laborijn inwoners tijdelijk in dienst nam om hen ritme en ervaring te laten opdoen, is daar een mooi voorbeeld van.”

Bestuurslid Laborijn en wethouder Joop Wikkerink van gemeente Aalten: “Ik ben vooral blij voor de inwoners uit Aalten die op deze manier aan de slag kunnen gaan of blijven. Immers, we willen zoveel mogelijk mensen op een passende werkplek met een goede cao.”

Vast onderdeel van dienstverlening 

Besloten is nu om, in navolging op de pilot, structureel en doorlopend een groep inwoners met een doelgroepindicatie en (aanvullende) bijstandsuitkering op deze wijze te helpen. Zij krijgen een werkplek met een tijdelijk dienstverband onder de cao Aan de Slag voor een periode van maximaal 2 jaar. De werkwijze uit de pilot wordt daarmee een vast onderdeel van de dienstverlening van Laborijn. 

* Een doelgroepindicatie is er voor mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Zij staan in het doelgroepregister en vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

**De cao Aan de Slag is een cao speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen en die met behulp van loonkostensubsidie in dienst zijn bij een gemeente, een gemeenschappelijke regeling of een andere publieke organisatie belast met de uitvoering van de Participatiewet of vanuit deze organisaties worden gedetacheerd.