Sinds 2024 heeft Laborijn een diagnostisch centrum genaamd Labowijzer. Hier krijgen inwoners, met behulp van diverse instrumenten, meer inzicht in de mogelijkheden en competenties die passen bij hun wensen. Hilke Holkenborg (trainer) vertelt erover.

Hilke: “Laborijn vindt het belangrijk dat inwoners optimaal ondersteund worden in hun mogelijkheden en ontwikkeling. Een verdiepende diagnose op maat bij aanvang van een participatie- en/of re-integratietraject is daarbij essentieel om te onderzoeken welke voorwaarden iemand nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.”

Een passend en onderbouwd perspectief op werk of participatie 

“Laborijn speelt hiermee in en loopt vooruit op de Participatiewet in balans. Iedere klant krijgt een passend en onderbouwd perspectief op werk of participatie. Binnen de nieuwe Wet inburgering wordt het ingezet als onderdeel van de brede intake om zo te komen tot de meeste passende leerroute.” 

Onderzoek op maat

“Met valide instrumenten (Melba/IDA, NOA en Icares) onderzoeken mijn gecertificeerde collega’s en ik onder meer denkkracht, persoonlijkheid, leerstijl, motivatie, interesses, competenties, arbeidsvaardigheden, fysieke- en psychische mogelijkheden. Deze instrumenten worden gecombineerd met diagnostische gesprekken, praktische opdrachten en observaties. Het is een onderzoek op maat, afhankelijk van de vraag die iemand heeft.”

een medewerker van laborijn neemt een onderzoek af bij een inwoner