Laborijn voert sinds januari 2022 de nieuwe Wet inburgering uit voor de gemeenten Doetinchem en Aalten. Doel is dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal spreken, meedoen in de samenleving, werk vinden en financieel zelfredzaam worden. Namens team inburgering vertellen Gaby Koenders, Wilt Mulder en Qamar Otaqi over de innovatieve aanpak van Laborijn.

Team inburgering

Het team inburgering van Laborijn bestaat uit een projectleider, regisseurs en medewerkers en het wordt op zeer korte termijn verder uitgebreid. Daarnaast werken in het team 6 cultuurvertalers die Laborijn ondersteunen, onder andere door inburgeraars op weg helpen bij het leren begrijpen van de Nederlandse cultuur. Gaby en Wilt: “De cultuurvertalers zijn van grote waarde voor de kwaliteit van de inburgering. Ze verrijken ons ook, ze brengen kleur in de organisatie.” Op dit moment (begin 2024) begeleidt Laborijn zo’n 200 statushouders die onder de nieuwe wet vallen; 150 op de vlucht voor uit oorlog en geweld en 50 die als gezinsmigrant naar Nederland zijn gekomen, vaak voor de liefde. De laatste groep krijgt een ander aanbod en betaalt de kosten voor inburgering zelf. 

Gaby, Wilt en Qamar vormen samen met de andere collega’s een hecht team. “Wij hebben elkaar nodig om de inburgering tot een succes te maken; wij kunnen niet zonder de hulp en expertise van onze collega’s.”

Klik hier voor het hele verhaal van team inburgering.