Op vrijdag 7 april om 9.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

1 Opening en vaststelling agenda

2 Vaststelling verslag vorige vergadering

3 Mededelingen

4 Besluitvorming

4.1 Vaststellen financiële en controleverordening

4.2 Wijziging GR

4.3 Memo leefgeldverstrekking Oekraïners

5 Rondvraag

6 Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Laborijnzaal bij Laborijn.