Op vrijdag 16 december om 10.30 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Laborijn.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vaststelling verslag vorige vergadering
 3. Mededelingen
 4. Besluitvorming
  4.a Voorzetting dienstverlening gemeente Bronckhorst
  4.b Vaststelling beleid Misbruik en Oneigenlijkgebruik
  4.c Vaststelling tweede begrotingswijziging
  4.d Mangementletter 2022 inclusief reactie auditcommissie en directie Laborijn
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

De vergadering vindt plaats in de Mabeonzaal bij Laborijn.