Laborijn heeft in 2020 meer inwoners ondersteuning geboden dan in 2019. Niet alleen meldden zich meer inwoners voor de Participatiewet, de organisatie heeft door het jaar heen meer dan 2000 ZZP-ers (tijdelijk) ondersteund. Daarnaast zijn alle Wsw-medewerkers, zowel in- als extern, van werk en begeleiding voorzien. Ondanks de coronacrisis sluit Laborijn, tegen verwachting in, het boekjaar positief af.

Nieuwe directie

Per januari 2021 vormen Jan-Henk Janssen (algemeen directeur) en Jeroen Spruit (adjunct-directeur) de nieuwe directie van Laborijn. Jan-Henk is sinds maart 2020 algemeen directeur van Laborijn: “In 2020 is besloten om 1 directeur aan te stellen. Dit was echter een tijdelijke invulling. Er is nu gekozen voor een structurele invulling met 2 directeuren”. Jeroen: “Jan-Henk zal zich vooral richten op de commerciële contacten, onze rol als werkgever en ons bestuur. Ik ben vooral betrokken bij onze dienstverlening aan inwoners, nieuwe taken en de ontwikkelopgave in het sociaal domein”.

Speerpunten 2021

Ondanks de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt staat Laborijn niet stil. In 2021 richt Laborijn zich vooral op de ontwikkeling van inwoners.
Jan-Henk: “Onze professionals leveren dagelijks een bijdrage aan de realisatie om iedere inwoner te helpen aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt hem/haar te ondersteunen bij het participeren in de samenleving. Jeroen vult aan: “We zetten daarbij fors in op het faciliteren van de ontwikkeling bij onze klanten. Daarbij verleggen we gaandeweg ook de focus bij de inzet van de re-integratiemiddelen. Niet enkel het realiseren van volledige uitstroom uit de Participatiewet staat daarbij centraal, maar vooral het (aantoonbaar) faciliteren van de ontwikkeling van inwoners. We zien daarbij tussenstappen naar zorg, participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken ook als resultaten. Hierin zoeken we steeds meer de samenwerking op met partners in het sociaal domein."