Heeft u te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in uw inkomen als gevolg van de coronacrisis? En komt u daardoor in de problemen met de betaling van noodzakelijke kosten? Dan kunt u aanspraak maken op de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Verlenging

De TONK is per 1 juli verlengd tot en met 30 september 2021.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Bijvoorbeeld als u:

 • als ondernemer opdrachten bent kwijtgeraakt
 • als flexwerker minder wordt opgeroepen
 • als werkende door quarantaine inkomsten misloopt
 • teruggevallen bent op een uitkering (bijstand, Bbz, IOAW, WW, ZW)

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de TONK-uitkering dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • u woont in de gemeente Aalten of Doetinchem
 • u bent 18 jaar of ouder
 • u heeft in februari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in dezelfde maand in 2020
 • dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen
 • uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen
 • u heeft woonkosten (oftewel u woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent)
 • u ontvangt geen woonkostentoeslag

Als het inkomen van uw partner onderdeel vormt van het gezinsinkomen telt dit mee.
Er kan per huishouden één aanvraag worden ingediend.

Aanvragen

Via een online formulier kunt u een aanvraag indienen voor de TONK-uitkering.

Klik hier om uw aanvraag in te dienen

Naast het aanvraagformulier hebben wij een aantal bijlagen van u nodig.

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)
 • bewijzen van uw inkomen van februari 2020
 • bewijzen van uw inkomen van februari 2021

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomstenterugval. In het aanvraagproces ziet u voor welk bedrag u in aanmerking komt.

Hulp

Komt u niet in aanmerking voor de TONK-regeling? Of heeft u naast financiële ondersteuning behoefte aan andere hulp? Ook dan kunt u terecht bij Laborijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld met u meedenken over mogelijkheden om uw financiële situatie te verbeteren. Of u ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Vragen

Wij begrijpen het als u vragen heeft. Op de pagina 'Veelgestelde vragen over de TONK’  hopen wij op veel van uw vragen antwoord te geven.

Klik hier om naar 'Veelgestelde vragen over de TONK' te gaan

Heeft u vragen die hier niet tussen staan? Neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor onze contactgegevens

Bent u ondernemer?

Dan zijn er naast de TONK andere regelingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt, zoals de Tozo.

Klik hier voor meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?