Werken met Laborijn

Werken met Laborijn

Laborijn streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan, weer aan het werk gaan. Het liefst bij reguliere bedrijven. Laborijn helpt bedrijven dus aan werknemers en mensen aan werk. Bent u werkgever, dan bieden wij u verschillende mogelijkheden.

Wij begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Over het algemeen zijn dat mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Daarnaast verzorgen we 'werk-naar-werktrajecten' in opdracht van werkgevers. Onze visie is dat iedereen van waarde is voor de maatschappij. Nagenoeg iedereen heeft een zekere arbeidspotentie. En die komt het beste tot zijn recht in een zo gewoon mogelijke werkomgeving, waarin men gewoon meedoet. Net als ieder ander.

Waarom interessant?

Als u via Laborijn een nieuwe medewerker werft, kunt u rekenen op een aantal voordelen.
De belangrijkste zijn:

  • breed kandidatenbestand
  • gemotiveerde medewerkers
  • geen bureaucratie
  • geen werkgeversrisico's
  • ondersteuning op werkplek
  • advies wetten en subsidies

Onze arbeidsbemiddeling is maatwerk. Daarbij kunt u vaak ook rekenen op:

  • gratis proefperiode
  • subsidie op lonen

Diverse mogelijkheden

Al heel wat mensen met een bijstandsuitkering hebben via Laborijn en het Werkgeversservicepunt Achterhoek nieuw werk gevonden. Zowel de accountmanagers van Laborijn als van het Werkgeversservicepunt zijn thuis op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast helpt Laborijn mensen met een Wsw-uitkering (sociale werkvoorziening) aan werk. Dit heeft succes. Want ruim 1.200 Wsw’ers zijn dankzij Laborijn inmiddels aan de slag. Meer dan de helft is bij reguliere werkgevers aan het werk. Dit gebeurt via een detachering of via Begeleid Werken.

Ook kunt u opdrachten bij ons neerleggen die wij intern uitvoeren. Deze opdrachten kunnen op verschillende terreinen en werkgebieden liggen. Tevens kunt u voor re-integratie bij ons terecht. Onze accountmanagers beschikken over een breed netwerk van werkgevers. Zij breiden dit netwerk door actieve werkgeversbenadering dagelijks verder uit.

Trainingen

Waar nodig zetten wij trainingen in. Zodat onze kandidaten snel en goed bij u aan de slag kunnen. Daarbij kunt u denken aan sollicitatietrainingen, training werknemersvaardigheden, computervaardigheden en bijvoorbeeld assertiviteitstraining. Alle trainingen zijn praktisch van aard. Dat betekent: kort, bondig, duidelijk en zinvol.

Een baan en dan?

Nadat iemand werk heeft gevonden, stopt onze ondersteuning niet. Wij blijven contact met de werknemer en u als werkgever houden. Wij willen er namelijk voor zorgen dat de nieuwe arbeidsrelatie niet van korte duur is.

Werk voor Wsw’ers?  

Zijn er bij uw bedrijf werkzaamheden die door de Wsw’ers van Laborijn verricht kunnen worden?
Onze accountmanagers willen daar graag met u over van gedachten wisselen.

Vacatures voor uitkeringsgerechtigden?

Heeft u vacatures die u graag laat vervullen door medewerkers die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben?
Via het Werkgeversservicepunt Achterhoek helpen wij u dit te realiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wist u dat als u medewerkers met een arbeidsbeperking of die om een andere reden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een baan biedt, u tevens Maatschappelijk Verantwoord bezig bent? De campagne Unieke Achterhoekers aan het werk toont hier mooie voorbeelden van.