Vraag & antwoord Tozo

Vraag & antwoord Tozo

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Meer informatie vindt u ook in de digitale folder 'Alles wat u moet weten over de Tozo'  Deze folder is gemaakt door ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel.

Financiële aandachtspunten

Had of heeft u Tozo-uitkering levensonderhoud?
Dan zijn er een paar aandachtspunten die voor u van belang zijn.
Klik hier voor meer informatie.

Inkomsten

Hoe bereken ik de netto inkomsten uit mijn onderneming (niet zijnde een vennootschap)?

Om het netto inkomen uit uw onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten, rekening houdend met de gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten en mogen niet in mindering worden gebracht op de winst. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%.

Hoe bereken ik mijn netto inkomsten?

Voorbeeld 1

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000
Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Winst € 100
Voorziening belastingen 18% van de winst € 18
Netto inkomsten = bedrag van de inkomsten € 82 

Voorbeeld 2

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000
Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Verlies = Netto inkomsten = € -900 (€0*) 

*Als de netto inkomsten negatief zijn, vult u bij het bedrag van inkomsten uit onderneming 0 in.

Hoe bereken ik de netto inkomsten uit mijn onderneming (een vennootschap; vof of cv)?

Hierbij is het van belang om te weten hoe de winstverdeling is tussen de firmanten. Dit kan uit de vennootschapsakte of jaarrekening worden afgeleid. Vervolgens kan aan de hand van het aandeel in de winst worden berekend wat het inkomen bedraagt per firmant. De berekening is dan gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak. 

Aanvragen

Kan ik een aanvraag doen met terugwerkende kracht?

Tozo 4 kan, net als Tozo 3, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 4 kan vanaf mei 2021 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 mei 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 april 2021.

Wijzigingen

Mijn situatie wijzigt. Hoe geef ik wijzigingen door?

U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier. Geef wijzigingen voor de 29ste van de maand door via het wijzigingsformulier. U kunt het `wijzigingsformulier online invullen (klik hier). Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

In het besluit staat dat ik wisselende inkomsten heb. Ik moet maandelijks mijn inkomsten doorgeven. Wat moet ik doen?

Wanneer uw inkomsten maandelijks wisselend van aard zijn, betekent dit dat wij uw uitkering afstemmen op de hoogte van uw inkomsten. Geef daarom voor de 29ste van de maand uw inkomsten door via het wijzigingsformulier en een bewijsstuk van uw inkomsten. U kunt het wijzigingsformulier online invullen (klik hier).Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
Zonder deze informatie kunnen wij uw uitkering namelijk niet uitbetalen. De berekening van uw uitkering kunt u terugvinden op uw specificatie.

Krijgt u later dan de 29e een specificatie van uw inkomsten? Dan blijft uw uitkering geblokkeerd staan totdat u een specificatie heeft aangeleverd. Dat betekent dat wij uw uitkering nog niet aan u uitbetalen, omdat wij uw inkomsten nog niet weten. Zodra u uw inkomsten heeft doorgegeven, betalen wij zo snel mogelijk de uitkering minus uw inkomsten aan u uit.

In het besluit staat dat ik maandelijks vaste inkomsten heb. Moet ik mijn inkomsten nog doorgeven?

Wanneer uw inkomsten maandelijks hetzelfde zijn, brengen wij uw inkomsten standaard in mindering op uw uitkering. Als uw inkomsten niet wijzigen, hoeft u dit verder niet aan ons door te geven. 

Wijzigen uw inkomsten toch? Geeft u wijzigingen en een bewijsstuk van uw inkomsten voor de 29ste van de maand door via het wijzigingsformulier. U kunt het wijzigingsformulier online invullen (klik hier). Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Besluit

Ik heb een aanvraag ingediend. Wanneer ontvang ik een besluit?

Als u ons alle gevraagde gegevens heeft toegestuurd en de aanvraag compleet is, kunnen wij deze in behandeling nemen. We streven ernaar om alle aanvragen binnen 4 weken af te handelen zodra het dossier compleet is.

Let op: wij versturen onze besluiten digitaal (per e-mail). Wij maken daarbij gebruik van Zivver.
Zivver is een programma die uw privacy beschermt.
Heeft u een vraag? Dan kunt u e-mailen naar aanvraagcorona@laborijn.nl

Betaling

Ik heb een toekenningsbesluit ontvangen. Wanneer ontvang ik een betaling?

Wij betalen uw uitkering voor levensonderhoud op de laatste werkdag van de maand.
Het is afhankelijk van uw bank of de uitkering ook dezelfde dag op uw rekening staat.

Intrekken

Ik wil mijn aanvraag intrekken, kan dit?

U kunt uw aanvraag intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar aanvraagcorona@laborijn.nl met daarin uw naam, klantnummer en de omschrijving ‘intrekking aanvraag’.

Ik heb een besluit ontvangen op mijn aanvraag, maar ik wil geen gebruik meer maken van de regeling. Kan dit?

U kunt uw aanvraag intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar aanvraagcorona@laborijn.nl met daarin uw naam, klantnummer en de omschrijving ‘intrekking aanvraag’.

Andere vragen?

Staat uw vraag er niet tussen? Bel (0314 654 654) of e-mail (aanvraagcorona@laborijn.nl) ons gerust.