Voorschot bijstandsuitkering

Logo Laborijn, samen werkt
Zoeken

Voorschot bijstandsuitkering

Wanneer u een uitkering hebt aangevraagd, kunt u een voorschot krijgen als er 4 weken zijn verstreken na de datum van aanvraag.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een voorschot levert u alle informatie die nodig is volledig en tijdig in. En verleent u de medewerking die nodig is om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag. U krijgt geen voorschot als bij aanvraag al duidelijk is dat er geen recht is op algemene bijstand.

De behandeling van uw aanvraag voor een uitkering kan enkele weken duren.

Krijgt u definitief de bijstandsuitkering? Dan kan Laborijn het voorschot verrekenen met uw uitkering.