Voorschot bijstandsuitkering

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Voorschot bijstandsuitkering

Wanneer u een uitkering hebt aangevraagd, kunt u een voorschot krijgen als er 4 weken zijn verstreken na de datum van aanvraag.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een voorschot levert u alle informatie die nodig is volledig en tijdig in. En verleent u de medewerking die nodig is om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag. U krijgt geen voorschot als bij aanvraag al duidelijk is dat er geen recht is op algemene bijstand.

De behandeling van uw aanvraag voor een uitkering kan enkele weken duren.

Krijgt u definitief de bijstandsuitkering? Dan kan Laborijn het voorschot verrekenen met uw uitkering.

Geen voorschot, wel financiële nood?

Als u geen recht hebt op een voorschot maar wel in financiële nood zit, kunt u een spoedvoorziening aanvragen. Dit kan schriftelijk bij de voorzitter van gedeputeerde staten van Gelderland. De beslistermijn op de aanvraag mag dan nog niet zijn verstreken.

Een aanvraag voor een spoedvoorziening stuurt u naar:

Voorzitter van Gedeputeerde Staten
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Of neem telefonisch contact op via (026) 359 91 11.