Voorschot bijstandsuitkering

Voorschot bijstandsuitkering

Wanneer u een bijstandsuitkering hebt aangevraagd, kunt u in een aantal gevallen een voorschot krijgen.

Hoe werkt het?

Uiterlijk binnen 4 weken na de datum van aanvraag krijgt u een voorschot. Er wordt automatisch beoordeeld of u een voorschot kunt krijgen. U hoeft dit niet zelf aan te vragen. Voorwaarde voor het ontvangen van een voorschot is wel dat u alle informatie die nodig is volledig en tijdig inlevert. En dat u de medewerking verleent die nodig is om een beslissing te kunnen nemen over uw aanvraag. U krijgt geen voorschot als bij aanvraag al duidelijk is dat er geen recht is op algemene bijstand.  

De behandeling van uw aanvraag voor een uitkering kan enkele weken duren. Heeft u een voorschot gehad en is er nog geen beslissing genomen, dan krijgt u uiterlijk 4 weken later weer een voorschot.

De hoogte van het voorschot is 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Eventuele inkomsten trekken wij daarvan af.

Krijgt u definitief een bijstandsuitkering? Dan kan Laborijn het voorschot verrekenen met uw uitkering. Krijgt u geen uitkering van ons, dan vragen wij het voorschot van u terug.