Voorschot bijstand

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Voorschot bijstand

Wanneer u een uitkering hebt aangevraagd, kunt u een voorschot krijgen als er vier weken zijn verstreken na de datum van aanvraag.

Hoe werkt het?

Voor een voorschot geldt wel dat u alle benodigde informatie volledig en tijdig hebt ingeleverd. U dient dus wel de medewerking te verlenen die nodig is om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag. U krijgt geen voorschot als bij aanvraag al duidelijk is dat er geen recht is op algemene bijstand.

De behandeling van uw aanvraag voor een uitkering kan enkele weken duren.

Krijgt u definitief de bijstandsuitkering? Dan kan Laborijn het voorschot verrekenen met uw uitkering.

Geen voorschot, wel financiële nood?

Als u geen recht hebt op een voorschot maar wel in financiële nood zit, kunt u een spoedvoorziening aanvragen. Dit kan schriftelijk bij de voorzitter van gedeputeerde staten van Gelderland. De beslistermijn op de aanvraag mag dan nog niet zijn verstreken.

Een aanvraag voor een spoedvoorziening stuurt u naar:

Voorzitter van Gedeputeerde Staten
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Of neem telefonisch contact op via (026) 359 91 11.