Wat is ‘verplichte tegenprestatie’?

Wat is ‘verplichte tegenprestatie’?

Kort antwoord:

Met verplichte tegenprestatie wordt bedoeld: u ontvangt een uitkering en in ruil daarvoor mag Laborijn u vragen iets terug te doen voor de maatschappij.

De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dit kan van alles zijn.

Bijvoorbeeld:

  • taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen
  • koffie schenken in een wijkcentrum
  • leesouder zijn op school
  • sneeuw schuiven voor buren, vrienden of familie
  • extra aandacht geven aan kwetsbare of eenzame mensen, aanvullend op de bestaande zorg die er is

Er is veel meer te bedenken! En ook u kunt met ideeën komen. Bespreek met uw consulent welk soort activiteiten u wel zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet.

Laborijn kan u ook werkervaring laten opdoen in de vorm van vrijwilligerswerk of een participatieplaats. Dit kan onderdeel uitmaken van uw re-integratietraject en wordt niet als tegenprestatie gezien.