Ik woon wel samen, maar hij / zij is niet mijn kind. Geldt de kostendelersnorm dan?

Ik woon wel samen, maar hij / zij is niet mijn kind. Geldt de kostendelersnorm dan?

Antwoord:

Als u met studerenden of personen jonger dan 21 jaar in 1 huis woont, dan geldt de kostendelersnorm niet. Er geldt wel een uitzondering op deze regel. 
Want woont u met studerende kinderen van 21 jaar of ouder die nog recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten? Of volgt uw kind een BBL-opleiding? Of wonen bij u ook kamerhuurders van 21 jaar of ouder met een commercieel contract? Dan tellen zij niet mee bij de berekening van de kostendelersnorm.

Bij de berekening van de kostendelersnorm maakt het niet uit of uw huisgenoten familieleden zijn of niet.