Geldt deze tegenprestatie ook voor mij?

Geldt deze tegenprestatie ook voor mij?

Antwoord:

Misschien. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw consulent bespreekt dit met u.