Vakantie of verblijf in buitenland

Vakantie of verblijf in buitenland

Wanneer u op vakantie gaat of langere tijd in het buitenland verblijft verwachten we dat u zich aan de regels houdt.

Hoe werkt het?

U mag elk kalenderjaar 4 weken in het buitenland verblijven. De 4 weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld 2 keer 2 weken.

Het is niet toegestaan om de weken van 2 opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan 4 weken in het buitenland, dan vervalt na die 4 weken het recht op een uitkering.

Verblijf in buitenland tijdens coronacrisis

Uw verblijf in het buitenland kan, vanwege de coronacrisis, ongepland worden verlengd. Wat u, als klant van Laborijn, dan moet doen, leest u hier.

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Bent u de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan mag u 13 weken met behoud van uw (aanvullende) uitkering in het buitenland verblijven. Als u naar het buitenland gaat, moet u dat van tevoren melden bij Laborijn.

Als u niet op de aangegeven datum terug kunt zijn, om wat voor reden dan ook, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Laborijn. En meldt u zich bij thuiskomst zo snel mogelijk bij uw consulent inkomen zodat hij/zij weet dat u weer terug bent in Nederland.

Melden verblijf buitenland

Bent u inwoner van de gemeente Aalten of Doetinchem:

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen, neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.