Vakantie of verblijf in buitenland

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Vakantie of verblijf in buitenland

Wanneer u op vakantie gaat of langere tijd in het buitenland verblijft verwachten we dat u zich aan de regels houdt.

Hoe werkt het?

U mag elk kalenderjaar vier weken in het buitenland verblijven. De vier weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken.

Het is niet toegestaan om de weken van twee opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan vier weken in het buitenland, dan vervalt na die vier weken het recht op een uitkering.

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Bent u de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan mag u dertien weken met behoud van uw (aanvullende) uitkering in het buitenland verblijven. Als u naar het buitenland gaat, moet u dat van tevoren melden bij Laborijn.

Als u niet op de aangegeven datum terug kunt zijn, om wat voor reden dan ook, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Laborijn. En meldt u zich bij thuiskomst zo snel mogelijk bij uw consulent inkomen zodat hij/zij weet dat u weer terug bent in Nederland.

Melden verblijf buitenland

Bent u inwoner van de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek of Aalten:

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen, neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.

Twitter