Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Laborijn is wettelijk verplicht om deze website voor iedereen toegankelijk te maken,
volgens het 'Besluit digitale toegankelijkheid overheid'.


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020.
Laborijn voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

            Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.laborijn.nl/  (hoofdwebsite)
  2. https://formulieren.laborijn.nl/


    Ga naar de toegankelijkheidsverklaring:

  • om de volledige, officiële verklaring in te zien
  • om een toegankelijkheidsprobleem te melden

N.B. In 2021 wordt deze website volledig vernieuwd.
Voor eisen waar wij momenteel nog niet aan voldoen geldt dat wij deze meenemen bij de ontwikkeling van de nieuwe website.