Taaleis

U bent hier: Home / Ik heb een uitkering / Taaleis

Taaleis

Heeft u een Participatiewet-uitkering (aangevraagd)? Dan geldt voor u de taaleis.
De taaleis maakt onderdeel uit van de Participatiewet, die Laborijn uitvoert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem.

De taaleis houdt in dat u moet kunnen laten zien dat u
de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan door aan te tonen dat u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd
  • het inburgeringsexamen heeft behaald
    of
  • een ander document heeft waaruit de beheersing van de Nederlandse taal blijkt

Brief

Als wij niet kunnen achterhalen of u aan de taaleis voldoet, ontvangt u een brief. Hierin staat het verzoek om een bewijsstuk aan te leveren. Als u geen bewijsstuk heeft, bekijken wij of het misschien toch op een andere manier mogelijk is om de taalvaardigheid te bewijzen. Wanneer dit niet lukt, beoordelen wij of het meerwaarde heeft om u een taaltoets te laten doen. Als dit het geval is krijgt u een uitnodiging voor de taaltoets.

Taaltoets

De taaltoets wordt door het Graafschap College afgenomen en bestaat uit 2 delen. Deel 1 bestaat uit de onderdelen lezen en schrijven. Deel 2 bestaat uit de onderdelen luisteren, spreken en gesprekken voeren. Slaagt u niet? Dan gaan we samen kijken hoe we de taalbeheersing toch kunnen verbeteren.

Bel gerust als u vragen heeft

Laborijn geeft graag antwoord. U kunt ons bereiken op (0314) 654 654. Kijk voor onze contactgegevens ook onder ‘contact’.