Samen Doetinchem

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Samen Doetinchem

Straatbeeld Doetinchem voor project Samen Doetinchem

Via Samen Doetinchem krijgen statushouders de kans om hun leven op te bouwen in Nederland. Laborijn is partner in het participatietraject.

Statushouders komen echt in beeld

Vijftig statushouders hebben in 2015 deelgenomen aan het participatietraject Samen Doetinchem. In dit traject komen statushouders echt in beeld doordat zij meedoen aan allerlei activiteiten. Van sport en koken tot vrijwilligerswerk.

Op weg naar werk

Dankzij het traject is in 2015 één deelnemer volledig uitgestroomd uit de uitkering. Zij is zelfstandig ondernemer geworden. Enkele deelnemers vonden een deeltijd baan of zijn aan het werk gegaan via een proefplaatsing of opleidingsplek. In 2016 is een nieuw traject van start gegaan.

Samenwerking

Laborijn is een van de partners van het participatietraject Samen Doetinchem. De andere samenwerkingspartners zijn: Graafschap College, DZC en Zozijn.

Twitter