Regelingen

U bent hier: Home / Over Laborijn / Regelingen

Regelingen

Laborijn voert voor de gemeenten Aalten en Doetinchem de Participatiewet uit.
Iedere gemeente heeft eigen bepalingen.
Deze zijn vastgelegd in verordeningen. Daarnaast beschikt Laborijn over eigen verordeningen en regelingen.

Verordeningen Participatiewet

Bij de verordeningen in het kader van de Participatiewet valt te denken aan de:

  • afstemmingsverordening
  • re-integratieverordening
  • verordening individuele inkomenstoeslag
  • verordening individuele studietoeslag
  • verordening tegenprestatie
  • verordening cliëntenparticipatie
  • verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De verordeningen voor de gemeenten Aalten en Doetinchem staan op de website www.overheid.nl.

Regelingen Laborijn

Laborijn heeft ook eigen regelingen en verordeningen. Voorbeelden zijn de klachtenregeling, de archiefverordening en bijvoorbeeld het mandaat van de directeur. Deze regelingen vindt u hier.

Veel regelingen treden pas in werking nadat deze bekend gemaakt zijn. Klik hier om naar de bekendmakingen te gaan.

Namenlijst behorende bij Besluit ondermandaat
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Bij besluit van 9 april 2020 heeft de directeur van Laborijn aan onderstaande niet ondergeschikte medewerkers in ondermandaat de bevoegdheid opgedragen tot het nemen van besluiten op het verstrekken, wijzigen, opschorten, afwijzen en beëindigen van uitkeringen voor levensonderhoud op grond van de Tozo:

M. van der Heide
F. Hirschfeld
F. Wissing
W. Veltmaat
R. van der Heide
F. Smarius