Verplichtingen bij een uitkering

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Verplichtingen bij een uitkering

Arbeidsverplichtingen

 • U zoekt actief naar betaald werk. Dat doet u door vacatures te zoeken, te solliciteren, een cv aan te maken op www.werk.nl en u in te schrijven bij één of meer uitzendbureaus.
 • U aanvaardt aangeboden werk en probeert dit te behouden.
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook buiten de gemeente Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Wanneer u buiten de gemeente werk vindt of werk wordt aangeboden, dan moet u dit aannemen.
 • U moet meewerken aan de ondersteuning die Laborijn u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
 • U bent bereid om dagelijks maximaal drie uur voor uw werk te reizen.
 • Als er geen andere mogelijkheid is om werk te krijgen en als het voor u en uw gezin mogelijk is, kan Laborijn u vragen om te verhuizen. In dat geval moet u wel een arbeidscontract krijgen voor ten minste een jaar en boven bijstandsniveau gaan verdienen.
 • U helpt Laborijn om een plan van aanpak te maken om weer aan het werk te gaan en u voert dit plan ook uit. U houdt zich aan de afspraken die u met Laborijn maakt en neemt aangeboden ondersteuning van Laborijn aan.
 • U vergroot uw werkmogelijkheden door uw kennis en vaardigheden bij te houden of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen.
 • U doet geen dingen die het krijgen of behouden van werk moeilijker maken. Zo doet u uw best bij een sollicitatiegesprek en gaat u daar verzorgd en op tijd naar toe.
 • Als u vrijwilligerswerk doet of gaat doen, moet u dit aan Laborijn doorgeven.

Alleen bij dringende redenen kunt u tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichtingen krijgen.

Inlichtingenplicht

Als u via Laborijn een uitkering ontvangt, bent u verplicht alle wijzigingen te melden die van invloed kunnen zijn op uw recht op of de hoogte van uw uitkering. Dat geldt bijvoorbeeld als:

 • uw inkomen uit werk of een andere uitkering (WW, ZW, WIA, Wajong, pensioen) wijzigt;
 • u gaat trouwen, samenwonen of uit elkaar;
 • u werk hebt gevonden of gaat studeren;
 • u (op vakantie) naar het buitenland gaat;
 • u gaat verhuizen;
 • u een (andere) auto heef gekocht of geld hebt gekregen (schenking, erfenis);
 • iemand bij u in huis gaat verhuizen of er komt iemand bij u wonen.

Correct gedrag

U mag zich niet misdragen tegen een medewerker van Laborijn. Doet u dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht mee te werken aan voorzieningen die Laborijn u aanbiedt om zo snel mogelijk aan het werk te komen. Ook moet u meewerken aan onderzoeken die Laborijn wil (laten) verrichten. Een bijzondere vorm van de medewerkingsplicht is de plicht mee te werken bij een huisbezoek.

Twitter