Verplichtingen bij een uitkering

Verplichtingen bij een uitkering

Arbeidsverplichting

U bent verplicht om te solliciteren. Als u kunt werken, geheel of gedeeltelijk, gaat u actief op zoek naar een baan. Dit heet ook wel: arbeidsverplichting.

 • U zoekt actief naar betaald werk. Dat doet u door vacatures te zoeken, te solliciteren, een cv aan te maken op www.werk.nl en u in te schrijven bij één of meer uitzendbureaus
   
 • U aanvaardt aangeboden werk en probeert dit te behouden
   
 • U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook buiten uw gemeente. Wanneer u buiten de gemeente werk vindt of u werk wordt aangeboden, neemt u dit aan 
   
 • U werkt mee aan de ondersteuning die Laborijn u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling
   
 • U bent bereid om dagelijks maximaal drie uur voor uw werk te reizen
   
 • Als er geen andere mogelijkheid is om werk te krijgen en als het voor u en uw gezin mogelijk is, kan Laborijn u vragen om te verhuizen. In dat geval moet u wel een arbeidscontract krijgen voor ten minste een jaar en boven bijstandsniveau gaan verdienen
   
 • U helpt Laborijn om een plan van aanpak voor u op te stellen om weer aan het werk te gaan en u voert dit plan ook uit. U houdt zich aan de afspraken die u met Laborijn maakt en neemt aangeboden ondersteuning van Laborijn aan
   
 • U vergroot uw werkmogelijkheden door uw kennis en vaardigheden bij te houden of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen
   
 • U doet geen dingen die het krijgen of behouden van werk moeilijker maken
   
 • Als u vrijwilligerswerk doet of gaat doen, geeft u dit door aan Laborijn

Ontheffing arbeidsverplichting

In sommige gevallen kunt u (tijdelijk) ontheven worden van de arbeidsplicht. Bijvoorbeeld als u mantelzorger bent of door bepaalde medische, psychische of sociale omstandigheden. Laborijn bekijkt dit samen met u. De ontheffing is altijd maximaal voor de duur van 1 jaar. Als uw situatie daar om vraagt kan dit verlengd worden.

Wanneer u zich niet aan de verplichtingen en de afspraken met Laborijn houdt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Deze verplichtingen gelden vanaf het moment dat u zich heeft gemeld om een uitkering aan te vragen.

Inlichtingenplicht

Als u via Laborijn een uitkering ontvangt, bent u verplicht alle wijzigingen te melden die van invloed kunnen zijn op uw recht op of de hoogte van uw uitkering.
Dat geldt bijvoorbeeld als:

 • uw inkomen uit werk of een andere uitkering (WW, ZW, WIA, Wajong, pensioen) wijzigt
   
 • u gaat trouwen, gaat samenwonen of uit elkaar gaat
   
 • u werk hebt gevonden of gaat studeren
   
 • u (op vakantie) naar het buitenland gaat
   
 • u gaat verhuizen
   
 • u een (andere) auto heef gekocht of geld hebt gekregen (schenking, erfenis)
   
 • iemand bij u in huis gaat verhuizen of er iemand bij u komt wonen

Als blijkt dat u teveel uitkering heeft ontvangen omdat u een wijziging niet heeft doorgegeven, moet u dit aan Laborijn terugbetalen.
Wij moeten beoordelen of u dit met opzet heeft gedaan. Als dat het geval is, kan dit leiden tot een waarschuwing of een boete.

Correct gedrag

U mag zich niet misdragen tegen een medewerker van Laborijn. Doet u dit wel, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Medewerkingsplicht

U bent verplicht mee te werken aan voorzieningen die Laborijn u aanbiedt om zo snel mogelijk aan het werk te komen. Ook dient u mee te werken aan onderzoeken die Laborijn wil (laten) verrichten. Een bijzondere vorm van de medewerkingsplicht is de plicht om mee te werken bij een huisbezoek.