Personeel nodig

Personeel nodig

Bent u op zoek naar betrouwbaar en gemotiveerd personeel? Wilt u dat Laborijn u de administratieve lasten uit handen neemt? Wilt u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen combineren met een reëel uurtarief? Neem contact op met 1 van onze accountmanagers.

U kunt op diverse manieren met Laborijn samenwerken. Onze werkzoekenden zijn mensen die om welke reden dan ook zelf moeilijk aan werk komen. Zij hebben een uitkering of komen uit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Onze werkzoekenden kunnen uw vacatures vervullen. Wij kunnen hen ook bij u detacheren. Daarnaast kunnen wij werken op locatie bij u verzorgen.

Voordelen

  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Productieve en zeer gemotiveerde werkzoekenden
  • Aantrekkelijke kosten

Onze Wsw'ers zijn binnen Laborijn een speciale groep. Als u met Wsw'ers werkt, biedt u hen ontwikkelingskansen en helpt u hen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. U betaalt loon naar werken. Een ander voordeel: uw Wsw-medewerker blijft in dienst van Laborijn. Dus bij ziekte en verlof worden er geen uren doorbelast.

________________________________________________________________________________

 “We ervaren de samenwerking met Laborijn als prettig en soepel. Het adagium van “samen werkt” klopt en dat mag gezegd worden. De Laborijners die ons bij een klus hebben geholpen hebben een wezenlijke
bijdrage geleverd aan de samenwerking en dat biedt perspectief voor de toekomst.”


Michael Bink, eigenaar van Chocolaterie Magdalena
________________________________________________________________________________

Detachering

Detachering is ook mogelijk. Wanneer Laborijn een medewerker of een groep medewerkers (meestal Wsw’ers) bij uw bedrijf detacheert, betaalt u een detacheringsvergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de productiviteit van de medewerker(s). Deze productiviteit stellen wij in overleg met u vast.
Dit gebeurt met behulp van een gestandaardiseerde loonwaardemeting.

In onze detacheringsovereenkomsten is een opzegtermijn opgenomen. Deze termijn wordt in overleg vastgesteld. U betaalt alleen de gewerkte uren. Dus ziekte of verlof brengen wij niet in rekening. Doel van een detachering is dat de medewerker, indien mogelijk, bij de werkgever in dienst komt met behulp van Begeleid werken.

Een jobcoach van Laborijn begeleidt zowel de werknemer als werkgever.

Interesse? Neem contact op met 1 van onze accountmanagers.