Verlenging Tozo

Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg.
De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met 4 maanden verlengd tot eind september.

Tozo 2-uitkering vanaf 1 juni aan te vragen

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. De verlenging kan tussen 1 juni en 1 oktober aangevraagd worden. Per 2 juni kunt u op deze website een aanvraag indienen voor uw verlenging (klik hier).
De Tozo 2-uitkering voor levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Als uw Tozo 1-uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2-uitkering mogelijk voor de maanden augustus en september.

Maakt u nog geen gebruik van de Tozo-regeling? Ook dan kunt u alsnog ondersteuning aanvragen. Per 2 juni kunt u op deze website een aanvraag indienen voor Tozo 2 (klik hier).

Voorwaarden voor Tozo 2

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering voor levensonderhoud. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op de ‘Tozo 2’-uitkering voor levensonderhoud.

Lening voor bedrijfskrediet

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van €10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op een lening.