Update Tozo 3 en 4

Update Tozo 3 en 4

Vanwege de verlengde lockdown zijn er voor de Tozo enkele wijzigingen aangekondigd.

Terugwerkende kracht

Vanaf 1 februari 2021 kan Tozo 3-uitkering worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4, die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid van terugwerkende kracht opgenomen ten aanzien van Tozo 4-uitkeringen.

Vermogenstoets

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers ook de komende tijd zekerheid houden over hun aanspraak op inkomensondersteuning. Daarom ziet het kabinet af van de invoering van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 (Tozo 4).
De partnertoets blijft wel gehandhaafd bij de Tozo 3 en 4. Bij het aanvragen van de Tozo wordt dus ook gekeken naar het inkomen van de partner.

Tozo 4

Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.
Voor Tozo 4 komt weer een nieuw aanvraag- en verlengingsformulier beschikbaar op onze website.

In de kamerbrief van 21 januari 2021 worden alle aanpassingen en aanvullingen binnen het steun- en herstelpakket toegelicht.
Klik hier om de 'Kamerbrief uitbreiding economisch steun- en herstelpakket'  te lezen.