Tozo-regeling gepubliceerd

Tozo-regeling gepubliceerd

Op dinsdag 21 april is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd.

Dit betekent dat wij nu op grond van deze regeling de aanvragen die wij hebben ontvangen officieel mogen gaan beoordelen en formeel een uitkering voor inkomensondersteuning levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal mogen verstrekken..

Tot nu heeft Laborijn aanvragers van inkomensondersteuning voor levensonderhoud voorzien van een voorschot ter hoogte van een vast bedrag van €1.000,- per maand. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal 
€ 1500 per maand (netto).

Digitaal besluit
 

Heeft u een aanvraag voor inkomensondersteuning levensonderhoud gedaan? Dan ontvangt u binnenkort een digitaal besluit. In dit besluit leest u over de hoogte van uw uitkering en de verrekening van het voorschot, indien dit reeds aan u verstrekt is.

Voorschot


Wij streven ernaar om aanvragen binnen 4 weken af te handelen.
Wanneer u voor 1 mei 2020 nog geen besluit op uw aanvraag heeft ontvangen, verstrekken wij (wederom) een voorschot. Hier hoeft u niets voor te doen, dit gaat automatisch. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een besluit.

Beoordeling lening voor bedrijfskapitaal


De inhoudelijke beoordeling van de lening voor bedrijfskapitaal is nog niet bekend gemaakt.
Deze aanvragen kunnen wij daarom (nog) niet inhoudelijk beoordelen.
Zodra er meer duidelijkheid is, informeren wij u hierover.