Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Sommige huishoudens hebben te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen als gevolg van de coronacrisis.

Deze huishoudens kunnen daardoor in de problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door het stelsel van sociale zekerheid en de eerder genomen maatregelen uit de steunpakketten.
De nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gaat een tegemoetkoming bieden voor huishoudens die:
 

•    door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen
•    daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen en
•    waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden

Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen.

Meer informatie volgt binnenkort

De tijdelijke noodmaatregel TONK geldt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
Laborijn gaat deze uitvoeren voor en samen met gemeente Aalten en gemeente Doetinchem.
De komende tijd wordt de regeling verder vormgegeven. Informatie over het aanvragen van de TONK (met terugwerkende kracht per 1 januari 2021) volgt binnenkort. De regeling zal naar verwachting in maart aangevraagd kunnen worden.