Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen

Heeft u te maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in uw inkomen als gevolg van de coronacrisis?

En komt u daardoor in de problemen met de betaling van noodzakelijke (privé) kosten?

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. 
De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.