SW'ers uit Aalten op bezoek bij Laborijn

SW'ers uit Aalten op bezoek bij Laborijn

SW'ers uit Aalten op bezoek

Op 1 januari 2017 sluit de gemeente Aalten zich als vierde gemeente aan bij Laborijn. De sociale dienst van Aalten is nu al ondergebracht bij Laborijn, vanaf komend jaar komt daar de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) bij. Dit betekent dat per die datum de SW’ers uit Aalten bij of vanuit Laborijn gaan werken. Donderdag 1 december namen zij alvast een kijkje op de hoofdlocatie van Laborijn in Doetinchem.

Rondleiding en film

De eerste groep ‘bezoekers’ vanuit Aalten aan Laborijn waren de SW’ers die beschut werken. Na een welkomstwoord door Laborijn-directeur Betty Talstra kregen de SW’ers een video te zien met beelden van Laborijn. Vervolgens lichtte Agnes Brinke, maatschappelijk werker bij Laborijn, de video toe en volgde er een rondleiding door het hoofdgebouw. In dit gebouw wordt ook ‘beschut gewerkt’. Hoewel de medewerkers uit Aalten in hun eigen woonplaats aan het werk gaan, kregen zij wel een indruk van hoe hun eigen werk er vanaf komend jaar uit gaat zien. Uiteraard was er ook volop gelegenheid voor vragen over het werken bij Laborijn.

Enthousiast

’s Middags kwamen de gedetacheerde SW’ers uit Aalten op bezoek. Ook voor hen werd de video getoond, was er een rondleiding en was er alle ruimte voor vragen. “Wat leuk om alvast bij Laborijn te kijken”, zei een van de Aaltense SW’ers tijdens de rondleiding. Meer enthousiaste geluiden waren te horen. “Onze indruk is dat de toekomstige Laborijners erg enthousiast zijn en het leuk vonden om een kijkje te nemen bij Laborijn”, reageert ook directeur Betty Talstra na afloop.

Laatste voorbereidingen

De komende weken worden de laatste voorbereidingen getroffen om de Aaltense SW’ers op een goede manier een plek te geven bij Laborijn. Voor de groep die beschut werkt, heeft Laborijn een locatie gevonden in Aalten. Zij werken nu nog bij Hameland in Lichtenvoorde. De gedetacheerde medewerkers blijven bij hun huidige werkgevers werkzaam; voor hen verandert er vanaf 1 januari 2017 vrijwel niets.