Samen werken aan het ontwikkelen van mensen

Samen werken aan het ontwikkelen van mensen

Zo’n 50 ondernemers uit Aalten en omgeving kwamen op 27 november naar het Werkleercentrum in Laborijn in Aalten om nader kennis te maken met de Werkacademie van Laborijn. Ook opende samenwerkingspartner MAAK BV (onderdeel van MVO Solutions B.V. ) haar deuren in het Werkleercentrum.

Jeroen Spruit, afdelingsmanager Ontwikkelen naar werk, vertelde de aanwezige ondernemers over de Werkacademie van Laborijn. In de Werkacademie worden kandidaten ontwikkeld om voor nu en in de toekomst een werk-zeker bestaan te hebben.

Werken en leren
Deelnemers aan de Werkacademie zijn werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Werkacademie, een 12-weeks traject, worden zij uitgedaagd om (weer) de leiding te nemen in hun leven met als einddoel: duurzaam werk. Via werken en leren krijgen kandidaten een persoonlijk ondersteuningsaanbod. Het leren, in samenwerking met het Graafschap College, gebeurt op maat door middel van verschillende modules. Het werken doen ze bij Laborijn of bij een aan de Werkacademie gelieerde ondernemer, waar MAAK BV er een van is.

Samenwerking met MAAK BV
MAAK BV is een sociale onderneming die sinds kort een deel van het pand in het Werkleercentrum huurt. Ze wil maatschappelijke meerwaarde creëren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Naast vaste medewerkers werken er mensen vanuit een re-integratietraject. Dit kan zijn vanuit Wajong, Participatiewet, WIA of WSW. Via Laborijn zijn hier nu 48 mensen aan het werk.
De samenwerking bevalt vanuit beide partijen goed. Betty Talstra, directeur Laborijn: “We werken goed samen aan het ontwikkelen van mensen. Het lijkt misschien een kleine stap om vanuit Laborijn bij MAAK BV aan de slag te gaan maar het is een belangrijke stap voor mensen in hun (werk)leven.” Ook Metin Durmus, directeur van MVO Solutions, is trots op de samenwerking en de nieuwe locatie: “Als ik hier binnenkom zie ik 48 glimlachende mensen. Dat doet me deugt, daar doen we het voor.”

Naar elkaar omzien
Wethouder Joop Wikkerink van gemeente Aalten sprak tijdens de bijeenkomst over het belang van een omgeving waar gekeken wordt naar wat mensen kunnen. En waar ze zich kunnen ontwikkelen, vaardigheden en werkritme opdoen en daarmee hun arbeidskansen vergroten. De Werkacademie van Laborijn en MAAK BV zijn hier voorbeelden van. “Een van de doelen is om mensen te ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk. Ik denk dat de Werkacademie een goede methodiek is om mensen weer een kans te geven. Op 1 plek werken, leren en ontwikkelen. Competenties en vaardigheden ontwikkelen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, dat lijkt mij een heel goed idee.”
Hij riep aanwezige ondernemers op om te kijken of het, ook in hun bedrijf, mogelijk is om mensen die hier werken kansen te bieden. “Laten we een maatschappij creëren waarin we naar elkaar omzien".