'Samen sterk voor inwoners naar werk'

'Samen sterk voor inwoners naar werk'

Laborijn zet in op meer uitstroom naar werk. In een Plan van Aanpak is vastgelegd hoe dit de komende twee jaar wordt bereikt.

Laborijn heeft, in afstemming met de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Aalten en Montferland, een Plan van Aanpak opgesteld. Vandaag (7 december) is het plan vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Laborijn.

Meer mensen naar betaald werk
De gezamenlijke ambitie van de gemeenten en Laborijn is om meer inwoners met een Participatiewet-uitkering te laten uitstromen naar werk. Zodat zij geen of zo min mogelijk beroep hoeven doen op een uitkering. Met het Plan van Aanpak worden de volgende resultaten nagestreefd: verdere toename van het aantal inwoners dat uitstroomt naar betaald werk en een daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op een uitkering. Laborijn wil concreet bereiken dat er ruim 300 inwoners extra uit de uitkering stromen. Jongeren en statushouders, twee prioritaire doelgroepen voor Laborijn, krijgen extra aandacht bij het bevorderen van de uitstroom. Daarnaast zet Laborijn in op doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

Versnelling
De boodschap van het Algemeen Bestuur van Laborijn is om in de komende jaren een versnelling aan te brengen, zodat er eerder en zo mogelijk betere resultaten worden behaald. Om hieraan invulling te geven heeft Laborijn zes deelopdrachten opgesteld. De kern van deze deelopdrachten bestaat enerzijds uit het versneld in beeld brengen van het arbeidspotentieel van het totale klantenbestand van Laborijn. Anderzijds bestaat het uit het versneld professionaliseren en inrichten van de dienstverlening en doorontwikkeling van de organisatie. Een van de methodieken waarmee Laborijn de versnelling hoopt te realiseren is de Werkacademie. Inwoners die bij Laborijn aankloppen, waarvan na screening verwacht wordt dat ze, met een beetje hulp, (weer) door kunnen stromen naar werk, doorlopen een persoonlijk traject. Een combinatie van leren en werken die gericht is op duurzame uitstroom.

Samenwerking
‘Samen sterk voor inwoners naar werk’ houdt in dat Laborijn de fase van doorontwikkeling niet alleen zal doorlopen. Om de gestelde doelen te behalen blijft de samenwerking met de gemeenten, werkgevers en partners in het maatschappelijke domein hard nodig.