Presentatie resultaten project ‘Aandacht helpt!'

Presentatie resultaten project ‘Aandacht helpt!'

Begin 2020 heeft Laborijn de bestuursopdracht voor de gemeente Aalten afgerond. Binnen dit project, dat startte in het derde kwartaal van 2018, is aan 270 inwoners die al wat langer (meer dan 2 jaar) gebruik maakten van een Participatie­wet-uitkering, weer een actief traject geboden.

Op donderdag 3 september vond de formele oplevering van de resultaten van de bestuursopdracht plaats. Aan een aantal collegeleden van gemeente Aalten en de aanwezige pers vertelden Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten en bestuurslid van Laborijn), Jeroen Spruit (afdelingsmanager Ontwikkelen naar werk) en Marjolijn Molenaar (teammanager Werkleercentra) over de bestuursopdracht. Na een introductie van Joop Wikkerink lichtte Jeroen Spruit het project (genaamd ‘Aandacht helpt!’) en de uitvoering ervan nader toe.

Maatwerktrajecten

Bij de start van het project zijn 270 inwoners van de gemeente Aalten geselecteerd.
Inwoners die al geruime tijd voor hun inkomensondersteuning afhankelijk waren van een Participatiewet-uitkering en doorgaans een forse afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Zij namen op dat moment niet (meer) deel aan een traject gericht op betaald werk of participatie. Alle deelnemers zijn door Laborijn middels een methodische screening in beeld gebracht. Aansluitend is in gesprek met de deelnemers een maatwerktraject samengesteld dat recht doet aan de mogelijkheden (richting werk, participatie of zorg). De projectorganisatie werkte nauw samen met participatieconsulenten van de gemeente Aalten en tal van lokale netwerk- en zorgpartners.

108 inwoners zijn volledig uitgestroomd

Binnen het project zijn 108 inwoners volledig uitgestroomd en daardoor niet langer afhankelijk van een uitkering. 38 inwoners stroomden uit naar betaald werk, waardoor zij volledig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Van de 162 inwoners die nog wel (gedeeltelijk) gebruik maken van een uitkering hebben 17 parttime werk gevonden. Voor 53 deelnemers loopt het re-integratietraject, ook na de projectperiode, gewoon door. Het afgesproken plan wordt afgemaakt. 106 inwoners nemen deel aan activiteiten gericht op participatie of een zorgtraject.

Klik hier voor brochure met alle resulaten.

“Aandacht is een belangrijke grond waarop je met mensen moet werken”

Joop Wikkerink gaf aan blij te zijn met de resultaten: “We hebben aangegeven dat we aandacht belangrijk vinden, aandacht voor de situatie van de klant, voor wat ze kunnen en wat ze willen. Dit heeft Laborijn goed opgepakt en dit heeft geleid tot een toename van de uitstroom. Dit project heeft mij de overtuiging gebracht dat aandacht echt helpt en een belangrijke grond is waarop je met mensen moet werken.