Pilot ‘Screening’ van start

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Pilot ‘Screening’ van start

Hoewel de functie van ‘screener’ pas vanaf 2 januari 2017 bij Laborijn bestaat, is in Oude IJsselstreek nu al de pilot ‘Screening’ gestart. Doel: alle inwoners met een uitkering persoonlijk spreken om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen.

Pilot met 650 inwoners

Het komende half jaar krijgen alle, ruim 650 inwoners uit Oude IJsselstreek met een uitkering vanuit de Participatiewet een persoonlijk gesprek met een medewerker van Laborijn. Aanleiding voor deze pilot is het speerpunt van het College van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek om meer inwoners met een uitkering aan het passend werk te helpen. Wethouder Peter van de Wardt legt uit: “Het doel is om zoveel mogelijk inwoners aan het werk te helpen. Persoonlijke gesprekken geven aandacht aan mensen, zorgen voor motivatie en inzicht in passende mogelijkheden.”

Zinvol om mensen in beeld te krijgen

Inmiddels hebben de eerste inwoners al een gesprek gehad. “Het blijkt nu al zinvol om mensen echt in beeld te krijgen. Soms hebben mensen al jaren een uitkering, terwijl ze ook al jaren geen contact hebben gehad met een consulent. Van deze mensen is dus ook niet goed in beeld welke talenten ze hebben voor passend werk. Straks hebben we iedereen op het netvlies”, aldus Laborijn-directeur Betty Talstra.

Kansrijke beroepsrichtingen

In de pilot vullen mensen eerst een vragenlijst in, vervolgens is het gesprek. Dit gesprek heet ook wel ‘screeningsgesprek’. Daar komt een advies uit. Het advies betreft niet de theoretische kans op werk, maar de echte kans op werk, binnen ook welke periode. Zelfs kansrijke beroepsrichtingen komen uit de screening.

Focus op echt werk

Betty Talstra: “Wat hier zo nieuw aan is? Dat is de aanpak zelf, maar vooral de focus op echt werk. Er wordt echt naar de potentie van iemand op de arbeidsmarkt gekeken. En is de potentie op de arbeidsmarkt er niet, dan wordt duidelijk welke andere kansen of mogelijkheden er voor iemand zijn.”

Passend bij visie Laborijn

De pilot past bij de visie van Laborijn. Betty Talstra: “Werk biedt mensen perspectief, laat hen meedoen aan de maatschappij, maakt mensen gezonder en gelukkiger. De missie van Laborijn is om inwoners die nu nog aan de kant staan, weer aan het werk te helpen. Daarbij kunnen inwoners rekenen op alle ondersteuning die daarvoor nodig is.”  Over een half jaar is de pilot gereed. Dan zijn alle ruim 650 mensen gezien en gesproken. “Natuurlijk hopen en verwachten we dat een heel aantal mensen dan ook weer aan het werk is. Uiteindelijk is dat het doel van de pilot”, aldus Betty Talstra tot besluit.

Twitter