Persbericht: Oproep aan Laborijn: dienstverlening met aandacht voor menselijke maat

Persbericht: Oproep aan Laborijn: dienstverlening met aandacht voor menselijke maat

In opdracht van het Dagelijks Bestuur van Laborijn heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan naar het omgaan van Laborijn met klanten met een bijstandsuitkering en de werking van de klachtenprocedure.

Op 12 juni heeft het bureau de resultaten van het onderzoek toegelicht aan bestuur en organisatie van Laborijn en aan de raden van de betrokken gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek tijdens een gezamenlijke informatieve bijeenkomst. Belangrijkste conclusie: gevraagd naar een algemeen oordeel over de afgelopen drie jaar geven klanten Laborijn een onvoldoende. Deze onvrede spitst zich toe op huisbezoeken, de uitvoering van de taaleis en discussies over de hoogte en het recht op een bijstandsuitkering.

Lees het volledige persbericht hier.

Het rapport vindt u op de bestuurspagina.