Overeenkomst uittreding Oude IJsselstreek

Overeenkomst uittreding Oude IJsselstreek

 Het Algemeen Bestuur van Laborijn heeft vrijdag 12 juni overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Oude IJsselstreek gaat uittreden uit Laborijn.
Naast uittreding is besloten dat Laborijn de Wsw voor gemeente Oude IJsselstreek blijft uitvoeren.

Het garanderen van goede dienstverlening en goed werkgeverschap wordt met dit voorstel geborgd. Het uittredebesluit van het Algemeen Bestuur, wordt nu ter goedkeuring aan de colleges van de deelnemende gemeenten voorgelegd.

Lees hier het persbericht.

Informatie voor medewerkers

Wsw-medewerkers uit gemeente Oude IJsselstreek worden per brief over dit besluit geïnformeerd.Ook de werkgevers waar Wsw-medewerkers uit Oude IJsselstreek gedetacheerd zijn, worden op de hoogte gebracht. Laborijn is in overleg met gemeente Oude IJsselstreek over hoe we alles gaan regelen vanaf 1 januari 2021.
Zodra er meer bekend is, worden medewerkers hierover geïnformeerd.