Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies

Alle werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Crisisprogramma NL Leert Door

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd (klik hier om de brief te lezen).

Het doel van NL Leert Door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het pakket biedt (niet) werkenden, waaronder flexwerkers, zzp’ers en zelfstandig ondernemers, de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur en daarnaast is er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.

Klik hier voor meer informatie.

Op www.hoewerktnederland.nl vindt u meer informatie over hoe u een ontwikkeladvies aan kunt vragen.