Noodpakket voor ondernemers wordt uitgebreid

Noodpakket voor ondernemers wordt uitgebreid

Voor zowel grensondernemers als flexwerkers geldt dat zij binnen de huidige regelingen rondom het coronavirus tussen wal en schip vallen. Om dit te voorkomen wordt de Tozo-regeling aangepast en komt er een nieuwe regeling voor flexwerkers.

Grensondernemers

Op 10 april heeft Staatsecretaris van Ark bekend gemaakt dat de Tozo-regeling, ondanks de eerdere berichtgevingen, toch de grens overgaat. Een zelfstandige ondernemer die in Nederland woont maar buiten Nederland zijn bedrijf heeft c.q. zijn zelfstandig beroep uitoefent, kan mogelijk aanspraak maken op inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Een zelfstandige ondernemer die woonachtig is buiten Nederland maar zijn bedrijf/beroep in Nederland heeft, kan mogelijk aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal.

Flexwerkers

Ook is tijdens de paasdagen besloten dat er een ‘tijdelijke, uitvoerbare regeling’ uitgewerkt wordt voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Deze regeling moet ook een oplossing bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Doordat zij als ondernemers niet voldoen aan het urencriterium van minimaal 24 uur (gemiddeld) per week, hebben zij geen recht op Tozo. Tegelijkertijd grijpen zij naast een WW-uitkering, omdat ze niet aan de zogenoemde wekeneis voldoen.

Wij houden u op de hoogte

Momenteel zijn wij nog in afwachting van de aanpassing van de Tozo-regeling en de inhoud van de nieuwe regeling voor flexwerkers. Het is daarom nog niet mogelijk om (als grensondernemer of flexwerker) al een aanvraag in te dienen. We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zodra er meer duidelijkheid is en u een aanvraag in kunt dienen, informeren wij u hierover. Houd de informatie op onze website hiervoor in de gaten.