Lening voor bedrijfskapitaal

Lening voor bedrijfskapitaal

Naast inkomensondersteuning voor levensonderhoud is ondersteuning volgens de Tozo-regeling ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. Wij leggen uit in welke situatie u welke stappen dient te ondernemen.

U heeft nog geen Tozo-aanvraag ingediend

Dient u dan een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal in via het online aanvraagformulier (klik hier), beantwoord alle vragen en stuur de gevraagde bewijsstukken mee
 

U heeft al inkomensondersteuning voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd

Controleert u dan of u in uw aanvraag ook heeft aangegeven dat u een lening voor bedrijfskapitaal wilt aanvragen (dit kunt u vinden in het ingevulde aanvraagformulier dat u per e-mail heeft ontvangen). Als u op deze aanvraag heeft ingevuld dat u ook aanspraak wilt maken op de lening voor bedrijfskapitaal hoeft u GEEN nieuw aanvraagformulier in te vullen. Wel vragen wij u om de volgende gegevens te e-mailen naar coronabedrijfskrediet@laborijn.nl (met als onderwerp het kenmerk van uw aanvraag en uw cliëntnummer) :

  • een verklaring dat er als gevolg van de coronacrisis sprake is van een liquiditeitsprobleem.
    Dat betekent onder andere dat u geen privé of zakelijke middelen heeft om de bedrijfslasten te financieren
     
  • een verklaring dat u over de 2 voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar geen steun van de overheid heeft ontvangen tot het maximum plafond uit de de-minimisverordening. Een eerder ontvangen Bbz- of bijstandsuitkering wordt niet aangemerkt als steunbedrag van de overheid


U heeft al wel inkomensondersteuning voor levensonderhoud maar nog geen lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd

Als u wel een aanvraag voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud heeft ingediend, maar nog niet voor een lening voor bedrijfskapitaal kunt u dit alsnog doen. Dient u dan een aanvraag in via het online aanvraagformulier (klik hier), beantwoord alle vragen en stuur de gevraagde bewijsstukken mee